ปีการศึกษา
2564
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ระบบรับสมัครปีการศึกษา 2564-สวนกุหลาบวิทยาลัย

กำหนดการรับสมัคร

ประเภท รับสมัคร สอบ
  มัธยมต้น
 
 • ความเป็นเลิศ (GATE)
 • 19-23 มี.ค. 64 3 เม.ย. 64
   
 • English Program
 • 19-23 มี.ค. 64 3 เม.ย. 64
   
 • ในเขตพื้นที่บริการ
 • 24-28 เม.ย. 64 22 พ.ค. 64
   
 • นอกเขตพื้นที่บริการ
 • 24-28 เม.ย. 64 22 พ.ค. 64
   
 • ความสามารถพิเศษ ม.1
 • 24-27 เม.ย. 64 19 พ.ค. 64
    มัธยมปลาย
   
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
 • 19-23 มี.ค. 64 4 เม.ย. 64
   
 • English Program
 • 19-23 มี.ค. 64 4 เม.ย. 64
   
 • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษา
 • 24-28 เม.ย. 64 23 พ.ค. 64
   
 • คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
 • 24-28 เม.ย. 64 23 พ.ค. 64
   
 • ความสามารถพิเศษ ม.4
 • 24-27 เม.ย. 64 19 พ.ค. 64